punapaitainen ja silmälasipäinen nainen tuijottamassa ikkunasta ulos tietokoneen ääressä

Oletko ekstrovertti vai introvertti? Testaa!

Olet ehkä kuullut joskus tavasta, jonka mukaan ihmiset voidaan usein jakaa kahteen persoonallisuustyyppiin: ekstrovertteihin ja introvertteihin. Mutta mistä tämä ajatusmalli tulee?

Ajattelutavan historiaa

Ekstroverttiyden ja introverttiyden käsitteet ovat peräisin sveitsiläiseltä psykiatrilta ja psykoanalyytikolta Carl Jungilta (1875–1961). Jung kehitti nämä termit kuvaamaan ihmisten perusluonteita ja suhtautumista ympäröivään maailmaan.

Carl Jung ja persoonallisuustyypit

Carl Jungin teoria persoonallisuustyypeistä perustuu hänen havaintoihinsa siitä, miten ihmiset käyttäytyvät ja suuntautuvat maailmaan. Jung erotti kaksi perustyyppiä:

Ekstrovertit (Extravert in Jung's terms)

Jungin mukaan ekstrovertit suuntaavat energiansa ulospäin, kohti ulkoisia maailman tapahtumia, ihmisiä ja objekteja. He ovat usein seurallisia, aktiivisia ja nauttivat sosiaalisista tilanteista.

Introvertit (Introvert in Jung's terms)

Jungin mukaan introvertit suuntaavat energiansa sisäänpäin, kohti omia ajatuksiaan, tunteitaan ja mielensisäisiä prosessejaan. He viihtyvät usein yksin tai pienissä ryhmissä ja tarvitsevat aikaa itsenäiseen pohdintaan ja latautumiseen.

Jungin mukaan nämä persoonallisuustyypit eivät ole äärimmäisiä, vaan on tavallista, että ihmisten luonteenpiirteet sijoittuvat jossakin määrin ekstrovertin ja introvertin väliin. He voivat myös tilanteesta riippuen käyttäytyä eri tavoin.

Molemmilla tyypeillä on kuitenkin omat ainutlaatuiset piirteensä sekä vahvuutensa, ja näiden persoonallisuustyyppien ymmärtäminen voi auttaa meitä parantamaan omaa hyvinvointiamme sekä parhaassa tapauksessa myös ymmärtämään toisiamme.

Lähde: simplypsychology.org

nainen puhumassa muille nauttien huomiosta

Ekstroverttien piirteet ja hyvinvointi

Ekstrovertit ovat usein sosiaalisia, energisiä ja ulospäinsuuntautuneita. He nauttivat muiden ihmisten seurasta ja saavat energiaa sosiaalisista tilanteista.

Ekstroverttien vahvuudet:

 • Hyvät sosiaaliset taidot
 • Verkostoitumiskyky
 • Positiivinen asenne

Ekstroverttien hyvinvointi voi hyötyä:

 • Säännöllisistä sosiaalisista tapahtumista
 • Aktiivisesta osallistumisesta ryhmätoimintoihin
 • Monipuolisista harrastuksista ja uusien ihmisten tapaamisesta

Introverttien piirteet ja hyvinvointi

nainen kaveriporukan ulkopuolella pohdiskelemassa yksin käsi suullansa

Introvertit ovat usein hiljaisempia, pohdiskelevia ja sisäänpäinsuuntautuneita. He saavat energiaa yksin olemisesta ja syvällisestä ajattelusta.

Introverttien vahvuudet:
 • Hyvä keskittymiskyky
 • Luova ajattelu
 • Kyky nauttia omasta seurasta
Introverttien hyvinvointi voi hyötyä:
 • Säännöllisestä yksin vietetystä ajasta
 • Rauhallisesta ympäristöstä ja omista harrastuksista
 • Syvällisistä keskusteluista läheisten ihmisten kanssa

Testi: oletko ekstrovertti vai introvertti?

Tämän helpon ja suuntaa-antavan testin avulla voit nopeasti selvittää, kallistutko enemmän ekstoverttiyden vai introverttiyden persoonallisuuden puolelle. Ehkä se voi auttaa pohtimaan omaa olemisen taitoa sekä omaa - tai vaikkapa läheisen hyvinvointia.

1. Kun vietät aikaa ystävien kanssa, tunnetko energiasi yleensä kasvavan vai kuluvan?

a) Kasvavan
b) Kuluvan

2. Pidätkö enemmän suurista juhlista vai pienistä illanvietoista?

a) Suurista juhlista
b) Pienistä illanvietoista

3. Kuinka reagoit uusiin sosiaalisiin tilanteisiin?

a) Olen innoissani ja nautin niistä
b) Tunnen usein tarvetta vetäytyä ja rauhoittua

4. Miten vietät mieluiten vapaa-aikaasi?

a) Sosiaalisissa tapahtumissa tai tapaamalla ystäviä
b) Yksin kotona tai harrastusten parissa

5. Puhutko mieluummin asioistasi heti ääneen vai pohditko niitä ensin yksin?

a) Puhun heti ääneen
b) Pohdin ensin yksin

6. Kuinka tunnet olosi vilkkaassa ja meluisassa ympäristössä?

a) Nautin siitä ja saan siitä energiaa
b) Tunnen itseni usein väsyneeksi ja uupuneeksi

7. Pidätkö enemmän ryhmätyöstä vai itsenäisestä työskentelystä?

a) Ryhmätyöstä
b) Itsenäisestä työskentelystä

8. Onko sinulla yleensä laaja ystäväpiiri vai muutama läheinen ystävä?

a) Laaja ystäväpiiri
b) Muutama läheinen ystävä

9. Puhutko helposti tuntemattomille ihmisille?

a) Kyllä, se on minulle helppoa
b) En oikeastaan, se on minulle haastavaa

10. Kuinka usein tarvitset omaa aikaa latautuaksesi?

a) Harvoin, viihdyn ihmisten parissa
b) Usein, tarvitsen aikaa yksin

Pisteiden laskeminen

Laske yhteen a-vastaukset ja b-vastaukset.

 • Jos sait enemmän a-vastauksia, olet todennäköisesti ekstrovertti. Ekstrovertit saavat energiaa sosiaalisista tilanteista ja nauttivat ihmisten seurasta.

 • Jos sait enemmän b-vastauksia, olet todennäköisesti introvertti. Introvertit tarvitsevat usein aikaa yksin latautuakseen ja saavat energiaa omasta rauhastaan.

 • Jos a- ja b-vastaukset ovat tasoissa, saatat olla ambivertti, joka yhdistää sekä ekstroversion, että introversion piirteitä.

 • Saattaa myös olla, ettet kokenut kuuluvaasi kumpaankaan ääripäähän, jolloin myös saatat kallistua ambiverttiyteen.

Hermoston latautuminen

Hermoston latautuminen on olennainen osa sekä ekstroverttien, että introverttien hyvinvointia. Vaikka nämä persoonallisuustyypit eroavat siinä, miten he saavat energiaa ja miten he mieluiten latautuvat, on tärkeää huolehtia hermoston hyvinvoinnista riippumatta persoonallisuuden tyypistä.

On tärkeää, että ekstrovertit huolehtivat siitä, että heillä on riittävästi mahdollisuuksia osallistua sosiaalisiin tilanteisiin ja ylläpitää aktiivista elämäntapaa, joka auttaa heitä pysymään virkeinä ja energisinä.

Introvertit sen sijaan saavat energiaa rauhallisista ja itsenäisistä aktiviteeteista sekä yksin vietetystä ajasta. Introvertit tarvitsevat usein rauhallisen ympäristön ja oman tilan, jossa he voivat keskittyä omiin ajatuksiinsa ja palautua arjen kuormituksesta.

B12-vitamiinin rooli hermoston ja aivojen toiminnassa

B12-vitamiini on olennainen vitamiini hermoston ja aivojen terveyden ylläpitämisessä. Se edistää normaaleja psykologisia toimintoja ja auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.

Erityisesti ikääntyville, vegaaneille ja kasvisruokavaliota noudattaville B12-vitamiinin saantiin on hyvä kiinnittää huomiota.

B12-vitamiini

Suomen Vitamiinikeskuksen B12-vitamiini

Suomen Vitamiinikeskuksen B12-vitamiini on suunniteltu erityisesti tukemaan muistia, jaksamista ja yleistä hyvinvointia. Se sisältää metyylikobalamiinia, joka on B12-vitamiinin aktiivinen ja helposti elimistön hyödynnettävissä oleva muoto. Tabletti on suussa liukeneva, mikä edistää vitamiinin nopeaa imeytymistä jo suun limakalvoilta.

Takaisin blogiin

1 kommentti

Kiitos vaan Rose

Rozanna Tuderman

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.