Rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä:

Suomen Vitamiinikeskus Oy (2300760-0)

Vastuuhenkilö: Henri Tauriainen, henri.tauriainen@vitamiinikeskus.fi

Tietojen luokitus: Luottamuksellinen/ Erittäin luottamuksellinen

Rekisteröity voi olla yhteydessä myös asiakaspalveluumme puhelimitse: 044 446 6000

 

Rekisterin sisältö

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, ostohistoria, sopimukset, laskut, toimitukset, yhteysloki, rekisteröidyn itse antamat ja ilmoittamat muut tiedot kuten sosiaalisen median profiilit työnhakijoiden osalta. Rekisterissä saattaa olla myös työnhakijan itsensä lähettämänä henkilötunnuksia. Muiden kuin yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja asema, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot.

Rekisteri sisältää myös puhelunauhoitteita koulutus- ja laadunvalvontatarkoituksessa, sekä tilaussopimusten todentamiseksi (puheluita tallennetaan asiakkaan soittaessa asiakaspalveluun, sekä uuden tilaussopimuksen syntyessä. Puhelun tallentamisesta ilmoitetaan aina asiakkaalle ennen tallentamisen aloittamista).

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito sekä työhakemusten vastaanotto. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

 

Tietojen kerääminen, tallentaminen ja säilyttäminen

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään ja organisaation tietojen osalta mahdollisesti Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Puheluita tallennetaan asiakkaan soittaessa asiakaspalveluun, sekä uuden tilaussopimuksen syntyessä. Puhelun tallentamisesta ilmoitetaan aina asiakkaalle ennen tallentamisen aloittamista.

Hankimme puhelimella tehtävää suoramarkkinointia varten laillisia henkilötietoja kolmansilta osapuolilta. Säilytämme näitä tietoja vain rajallisesti. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilöitiedoista varmistamme, että henkilöillä ei ole Asiakasmarkkinointiliiton (ASML) puhelinmarkkinointikieltoa. Varmistamme myös, että henkilöllä ei ole meille kirjattua markkinointikieltoa.

Tiedot tallennetaan verkkokaupan taustajärjestelmään, sekä tilauksien hallintajärjestelmään. Rekisteri on olemassa ainoastaan sähköisessä muodossa. Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita rekisteröidyn erillistä suostumusta, koska rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

 

Tietojen suojaaminen

Rekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisteri on suojattu salasanoilla, sekä palomuureilla tietomurtojen varalta. Rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttöoikeudet on rajattu tehtävänkuvan mukaan. Järjestelmistämme vastaavat yhteistyökumppanit vastaavat puoleltaan riittävistä teknisistä ja organisatorisista toimista, jotka takaavat rekisterin fyysisen ja teknisen suojauksen. Yhteistyösopimuksissa on määritelty, mitä yhteistyökumppanit saavat ja eivät saa tehdä tiedoilla.

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista asiakkaan ja rekisterinylläpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Rekisteritietoja poistetaan säännönmukaisesti manuaalisesti, sekä automaatiojärjestelmien avulla. Joudumme säilyttämään pidempään joitakin tietoja lakien vaatimuksesta (esim. kirjanpitolaki). Puhelutallenteita säilytetään käyttötarkoituksesta riippuen 3-12kk, jonka jälkeen tiedot poistuvat automaattisesti.

 

Tietojen luovuttaminen

Luovutamme tietoja tarkkaan valituille yhteistyökumppaneille ja alihankkijoillemme seuraaviin tarkoituksiin: kirjanpito, laskutus, tuotteiden lähettäminen, tuotteiden myynti- ja markkinointi, sekä erilaisiin tilastointitarkoituksiin.Tietoja luovutetaani rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tietoja voidaan pyydettäessä korjata. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistoa rekisteristä.

 

Muutokset

Päivitämme rekisteriselostetta, lainsäädännön kehityttyessä ja toimintatapojemme muuttuessa. Tietosuojaseloste on esillä verkkosivuillamme. Version mukana on aina päivämäärä, jolloin seloste on päivitetty.

 

 

 

Viimeisin muokkauspäivä: 17.12.2020