Rekisterin ylläpitäjä:

Suomen Vitamiinikeskus Oy (2300760-0)

 

Vastuuhenkilöt Whistleblow-kanavassa:

Anni Tauriainen, anni.tauriainen@vitamiinikeskus.fi

Jyri Pulkkinen, jyri.pulkkinen@vitamiinikeskus.fi

Rekisterin sisältö:

Whistleblow-kanavan kautta tulleissa ilmoituksissa kerätään ja käsitellään mm. seuraavia tietoja:

 

Ilmoittajan nimi

Ilmoittajan sähköpostiosoite

Ilmoittajan puhelinnumero

Ilmoituksen sisältö

Mahdolliset ilmoitetut nimet

Tietojen käyttötarkoitus:

Tietoja käytetään ilmoitusten käsittelyyn, tutkintaan ja seurantaan. Tietojen avulla pyritään varmistamaan organisaation eettisten ohjeiden noudattaminen ja mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

 

Tietojen kerääminen ja säilyttäminen:

Tiedot kerätään suoraan ilmoittajalta Whistleblow-kanavan kautta. Tietoja säilytetään luottamuksellisina ja niitä käsittelevät ainoastaan nimetyt vastuuhenkilöt. Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista ilmoituksen käsittelyn ja seurannan kannalta.

 

Tietojen suojaaminen

Rekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisteri on suojattu salasanoilla, sekä palomuureilla tietomurtojen varalta. Rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttöoikeudet on rajattu tehtävänkuvan mukaan. Järjestelmistämme vastaavat yhteistyökumppanit vastaavat puoleltaan riittävistä teknisistä ja organisatorisista toimista, jotka takaavat rekisterin fyysisen ja teknisen suojauksen. Pääsy tietoihin on rajattu vain valtuutetuille henkilöille.

 

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot Whistleblow-kanavassa ja pyytää niiden korjaamista tai poistamista.

 

Muutokset:

Whistleblow-kanavan rekisteriselostetta päivitetään tarvittaessa, ja muutokset ilmoitetaan rekisteriselosteen yhteydessä.

Viimeisen muokkauspäivä 30.1.2024