Luuston gammamittaus

Mitä luuston tiheys kertoo terveydestä?

Luuston tiheys, joka tunnetaan myös nimellä luuntiheys tai luukudosmassa, on olennainen mittari terveyden arvioinnissa ja erityisesti luuston terveyden seurannassa.

Luuston tiheys kertoo paljon enemmän kuin vain luuston vahvuudesta – se saattaa antaa viitteitä myös muiden terveysongelmien mahdollisuudesta.

Jos luuston tiheys ei aiheena ole vielä kovin tuttu - pian tiedät enemmän!

Luuntiheysmittaus

Luuston tiheysmittaus eli DXA-mittaus

Luuston tiheysmittauksella tarkoitetaan mittausta, jolla mitataan nimensä mukaisesti luun tiheyttä.

Mittaus tapahtuu makuulla, eikä aiheuta kipua ja luun tiheys määritellään röntgensäteiden avustuksella. Säteilymäärä tutkimuksessa on varsin pieni ja vastaa korkeintaan muutaman päivän luonnon taustasäteilyn määrää.

Miksi luuston tiheyttä mitataan?

Luuston tiheysmittaukset ovat tärkeitä monista syistä. 

 1. Osteoporoosin diagnosointi: Osteoporoosi on luuston sairaus, joka heikentää luun rakennetta ja tekee siitä hauraamman. Tämä lisää murtumariskiä, erityisesti lonkkamurtumien ja nikamamurtumien riskiä. Luuston tiheyden lasku saattaa olla merkki osteoporoosista.

 2. Murtumariskin arviointi: Matala luuston tiheys voi lisätä murtumariskiä, erityisesti iäkkäillä henkilöillä. Asian tutkiminen mittauksen avulla auttaa arvioimaan murtumariskiä ja tarvittaessa ryhtymään ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

 3. Seuranta hoidon tehokkuudelle: Luuston tiheyttä saatetaan seurata hoidon tehokkuuden varmistamiseksi. 

 4. Hormonaalisten muutosten havaitseminen: Hormonaaliset muutokset, kuten vaihdevuodet naisilla, voivat vaikuttaa luuston tiheyteen. Seuranta auttaa tunnistamaan muutokset ajoissa.

 5. Ravitsemuksen ja elämäntapojen vaikutusten arviointi: Ruokavalio, liikunta ja elämäntavat voivat vaikuttaa luuston terveyteen. Luuston tiheyden mittaus voi auttaa arvioimaan näiden tekijöiden vaikutuksia.

Lähde: luustoliitto.fi

Myös tietyt lääkkeet, kuten pitkään jatkunut kortisonilääkehoito suun kautta voi joskus vaikuttaa luuston tiheyteen. Tällöin lääkäri arvioi luuntiehysmittauksen tarpeellisuuden.

Keskustele asiasta aina hoitavan lääkärisi kanssa.

luuston isotooppitutkimus

Nämä tekijät vaikuttavat luuston tiheyteen

Nykytutkimuksen valossa luuston huipputiheyttä ja -massaa määrittävät esimerkiksi seuraavat tekijät:

 • perimä
 • hormonaaliset tekijät
 • ravitsemustekijät
 • lihasvoima
 • fyysinen aktiivisuus
 • antropometriset tekijät (ruumiinrakenne, mittasuhteet yms.)

nämä tekijät ovat sidoksissa keskenään ja voivat vaikuttaa toinen toisiinsa. 

Lähde: Duodecimlehti.fi

Elämäntavat luuston terveyden tukena

Luuntiheysmittauksia ei tehdä terveydenhuollossa niin sanotusti turhaan tai huvin vuoksi. Yleensä mittauksia tehdään niille henkilöille, joilla on selkeä riski luuston haurastumiseen. Esimerkiksi iäkkäiden henkilöiden kohdalla mittaus saatetaan suorittaa jo pienien murtumien kohdalla.

Terveillä elämäntavoilla voidaan vaikuttaa positiivisesti luuston hyvinvointiin.

Liikunnan olisi hyvä olla monipuolista ja mielekästä, sillä harjoittelua ei kannata motivoida ainoastaan luiden terveyden kannalta. Liikunnassa olisi hyvä painottaa lihaskuntoa, sydämen ja verenkiertoelimistön kuormitusta sekä tietysti liikunnan tuottamaa mielihyvää.

Lähde: Duodecimlehti.fi

Riittävä ravintoaineiden saanti

Ravitsemustekijöihin luuston terveydessä on hyvä kiinnittää huomiota. Tällöin riittävä ravintoaineiden saanti on tärkeää.

Luusto tarvitsee rakentuakseen eri rakennusaineita ja niiden merkitys varsinkin luuston kehittymisvaiheessa on tärkeä.

 • Kalsium: Kalsium on luuston tärkein rakennusaine. Luumme varastoivat kalsiumia, ja se on välttämätöntä luun tiheyden ylläpitämiseksi.

 • D-vitamiini: D-vitamiini on välttämätön kalsiumin imeytymiselle suolistossa. Ilman riittävää D-vitamiinin saantia kalsium ei pääse luustoon, ja seurauksena voi olla heikentynyt luuston terveys. Siksi D-vitamiinilisä on mainio vaihtoehto paitsi virkeän mielen, niin myös luuston hyvinvoinnin tukemiseksi.

 • Magnesium: Magnesium edistää luuston pysymistä normaalina, sillä se edistää esimerkiksi kalsiumin imeytymistä ja auttaa sitä pysymään luustossa.

 • Fosfori: Fosfori edistää myös luuston pysymistä normaalina. Se on kalsiumin jälkeen ihmiselimistön runsain kivennäisaine, ja noin 85 % siitä sijaitsee luustossa.

 • Proteiini: Proteiinit ovat tärkeitä luuston rakennusaineita. Proteiinit tukevat luustollekin tärkeän D-vitamiinin muuntumista aktiiviseen muotoon.

 • K-vitamiini: K-vitamiini edistää luiden pysymistä normaaleina, sillä se vaikuttaa kalsiumin aineenvaihduntaan.

 • C-vitamiini: C-vitamiini edistää luuston normaalia toimintaa, sillä se edistää normaalia kollageenin muodostumista, mikä puolestaan edistää luuston terveyttä.

 Laadukas lisäravinne luustolle

Lisäravinteet voivat olla loistava vaihtoehto luuston terveyden tukemiseen.

Suomen Vitamiinikeskuksen Luusto+ sisältää laadukkaat rakennuspalikat luuston hyvinvoinnin tukemiseksi. Vahva annos D3-vitamiinia, hyvin imetyvä K2-vitamiini sekä merivedestä peräisin oleva - korkealaatuinen kalsium ovat tarkasti mietitty kokonaisuus luustoa ajatellen.

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.