Suomen Vitamiinikeskus | Vitamiinit ja ravintolisät verkkokaupasta

Dataskydds- och registerbeskrivning

Dataskydds- och registerbeskrivning

Registerbeskrivning

  • Den registeransvarige: Suomen Vitamiinikeskus Oy
  • Ansvarig person: Ansvarig person: Henri Tauriainen, +358 (0)45 2775200, henri.tauriainen@vitamiinikeskus.fi
  • Lagringsplats/system: WooCommerce
  • Dataklassificering: Konfidentiell/Mycket konfidentiell

Det huvudsakliga ändamålet med registret är att hantera, sköta och upprätthålla kundrelationer och ta emot arbetsansökningar. Personuppgifterna i registret används för produktion och genomförande av tjänster till kunderna, kommunikation riktad till kunderna, fakturering av tjänster och insamling och indrivning av betalningar från kunderna och marknadsföring och/eller direktmarknadsföring.

Grunden för upprätthållandet av registret och behandlingen av personuppgifter är att uppfylla kundens och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter.

Registret kan till exempel innehålla följande uppgifter: personens namn, e-postadress, mobil- och/eller annat telefonnummer, inköpshistorik, betalkortsinformation, avtal, fakturor, leveranser, kontaktlogg, annan information som överlåtits och angetts av den registrerade själv såsom profiler på sociala medier för arbetssökande. Registret kan även innehålla personbeteckningar som arbetssökanden själv skickat. Vad gäller andra än privatkunder registreras organisationens namn, kontaktpersonens namn och position, organisationens FO-nummer eller motsvarande och organisations adressuppgifter.

Registret innehåller även samtalsinspelningar för utbildnings- och kvalitetskontrollsändamål.

Uppgifterna lagras och hanteras enligt klassificeringen ”konfidentiell”, betalkortet enligt klassificeringen ”mycket konfidentiell”.

Uppgifterna samlas in i samband med upprättandet av kundrelationen av den registrerade personen själv och vad gäller organisationsuppgifter eventuellt från Patent- och registerstyrelsens Företags- och organisationsdatasystem.

För hanteringen av personuppgifterna behövs inget separat samtycke från den registrerade, eftersom grunden för upprätthållandet av registret och behandlingen av personuppgifterna är att uppfylla den registeransvariges och den registeransvariges samarbetspartners rättigheter och skyldigheter.

Den registrerade har möjlighet att se och kontrollera uppgifter om sig själv, och uppgifterna kan rättas vid behov. Den registrerade har rätt att begränsa användningen av hans/hennes uppgifter för marknadsföringskommunikation.

Den registeransvarige lämnar inte ut personuppgifter i registret till utomstående, utom då uppfyllandet av den registrerades och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter eller finska myndighetsåtgärder så kräver. Den registeransvarige översänder inga personuppgifter i registret utanför EU eller EES, utom då uppfyllandet av den registrerades och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter eller finska myndighetsåtgärder så kräver.

Uppgifterna raderas och den registrerade kan kräva att uppgifter om honom/henne själv raderas efter att samarbetet slutat, då alla den registrerades, den registeransvariges och den registeransvariges samarbetspartners rättigheter och skyldigheter uppfyllts. Uppgifterna kan markeras som arkiverade/inaktiva redan före detta. Långvarig arkivering kräver anonymisering eller pseudonymisering av personuppgifterna. Registret kontrolleras regelbundet för radering av föråldrade uppgifter.

Obehörig åtkomst till uppgifterna och de enheter som uppgifterna lagras på har förhindrats med olika tekniska och administrativa medel.