Suomen Vitamiinikeskus | Vitamiinit ja ravintolisät verkkokaupasta

Vitamiinikeskus tarjoaa vastuullisesti tuotettuja kotimaisia ravintolisiä

Vitamiinikeskus tarjoaa vastuullisesti tuotettuja kotimaisia ravintolisiä

9.1.2019 08:36

Tuotteidemme kotimainen alkuperä on Vitamiinikeskuksen kunnia-asia. Haluamme tarjota asiakkaillemme aina markkinoiden laadukkaimman tuotteen. Me uskomme, että tuotteiden kotimaisuus kertoo vastuullisesta toiminnasta, turvallisuudesta ja hyvästä laadusta.

Suomen Vitamiinikeskuksen tuotteet valmistetaan aina Suomessa turvallisesti ja luotettavasti. Ravintolisämme on valmistettu korkeiden kansainvälisten standardien mukaisesti ja tuotteiden laatua valvotaan jatkuvasti.

Suomen vitamiinikeskus kotimaiset vitamiinit

Suomen Vitamiinikeskuksen tuotteet valmistetaan aina Suomessa turvallisesti ja luotettavasti.

Tuotteiden laadunvalvonta

Vitamiinikeskuksen tuotteet valmistetaan suomalaisessa lääketehtaassa, joka noudattaa GMP-ohjeistoa. GMP (Good Manufacturing Practice) viittaa hyviin tuotantotapoihin, joilla tarkoitetaan niitä valmistuksen ja laadunvarmistuksen järjestelyjä ja menettelytapoja, joilla varmistetaan, että tuotteet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset. GMP:n noudattaminen takaa tuotteen turvallisuuden ja täyden jäljitettävyyden.

Ravintolisäerän kaikki vaiheet voidaan jäljittää raaka-aine-erän, valmistushuoneen ja -koneen ja valmistukseen osallistuneen henkilökunnan tarkkuudella.  Ruokavirasto tekee tarkastuksia tehtaassa ja valvoo mm. markkinoinnin oikeellisuutta.

Omavalvonnalla tarkoitetaan elintarvikealan toimijan omaa järjestelmää, jonka avulla varmistetaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Omavalvonta on toimijan riskienhallintatyökalu.

Miten kehitämme tuotteitamme?

Vitamiinikeskuksen tuotteita kehitetään tiiviissä yhteistyössä lääketehtaan kanssa. Vitamiinikeskus ja lääketehdas käyvät jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden toiveista ja tarpeista sekä siitä, mitä tuotteet sisältävät ja millainen markkinointiviesti tuotteille voidaan luoda. Lääketehdas myös kouluttaa ja tarjoaa tuotetukea.

Miksi kuluttajan kannattaa valita Vitamiinikeskuksen tuote?

Vitamiinikeskuksen tuotteet ovat kotimaisia. Valmistajalla on pitkä kokemus vitamiineista ja lisäravinteista. Koko prosessi tuotekehityksestä ja raaka-aineiden hankinnasta lopputuotteen pakkaamiseen ja tuotekoulutukseen on valmistajan omissa käsissä. Tuotteiden valmistuksessa käytetään vain laadukkaimpia raaka-aineita, joiden toimittajiin valmistajalla on pitkäaikaiset suhteet. Valmistaja tarjoaa myös tuotetukea ja koulutusta sekä hoitaa reklamaatiot.

Haluamme tarjota asiakkaillemme vain parhaita mahdollisia vitamiinivalmisteita. Tärkeä osa tuotteiden laatua on se, että vitamiinit ja lisäravinteet ovat elimistölle parhaiten imeytyvässä muodossa.

Suomen Vitamiinikeskus kotimaiset vitamiinit

Tuotteidemme kotimainen alkuperä on Vitamiinikeskuksen kunnia-asia.

Tuotteille on annettu tarkat määräykset kokoon, ulkonäköön sekä mikrobiologiseen ja kemialliseen puhtauteen liittyen, joiden rajoissa lopputuotteen ominaisuuksien tulee olla. Siksi lopullinen tuote on aina tasalaatuinen ja turvallinen.

 

Arikkelia muokattu 19.12.2019