nainen toimistolla tekemässä taukojumppaa

Hyvinvointia työpaikalle: 10 helppoa niksiä

Työpäivät voivat välillä venyä pitkiksi ja päivät vilisevät silmissä. Illalla moni pohtii, miksi päähän koskee tai miksi hartiat ovat täysin jumissa. Työergonomiasta ja tauoista puhutaan paljon, mutta vain osa ehtii pitää niitä tai sitten niitä on vaikea muistaa.

Lue helpot niksit töihin ja nappaa vinkit talteen!

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on laaja käsite, joka kuvaa työntekijän kokonaisvaltaista hyvinvointia työympäristössä. Se kattaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueet.

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten työympäristö, työn kuormittavuus, työn ja yksityiselämän tasapaino, johtamistavat, työilmapiiri ja työyhteisön tuki.

Uusi Turun yliopiston tutkimus liputtaa taukojen pitämisen puolesta

Yle uutisoi tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan työpäivän jälkeinen väsymys vaikuttaa negatiivisesti vapaa-ajan liikunnan ja arkiliikunnan määrään. Turun yliopiston ja UKK-instituutin tutkimuksessa keskityttiin aikuisten liikuntaan ja päivittäiseen aktiivisuuteen.

Tutkimuksessa havaittiin, että työpäivänjälkeinen väsymys voi vähentää liikunnan määrää. Väitöskirjatutkija Jooa Norha korostaa työntekijöiden hyvinvointiin panostamisen merkitystä, erityisesti työpäivän jälkeisen väsymyksen vähentämisessä.

Työterveyslaitos suosittelee taukojen pitämistä ja työpäivän tehtävien vaihtelua palautumisen edistämiseksi.

Työpaikkoja on erilaisia

Riippuu paljon työpaikasta, mitkä asiat on mahdollista toteuttaa tai mitkä asiat lisäävät hyvinvointia.

Esimerkiksi joissakin työpaikoissa ollaan koko ajan fyysisesti aktiivisia, jolloin rentoutuminen istualteen vaikka kahvin äärellä voi olla paras palautumishetki. Toisessa ympäristössä taas taukojumppa tekee terää, ja meluisassa ympäristössä pieni hetki hiljaisuudessa hivelee korvia.

Jokainen on vastuussa myös omasta hyvinvoinnistaan

Tärkeitä osatekijöitä ovat riittävä palautuminen, tasapaino työn ja muun elämän välillä sekä hyvä johtaminen ja organisaatiokulttuuri.

Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta jaksamisestaan, mutta myös kollegoiden tukeminen on tärkeää. Pienillä teoilla, kuten armollisella ilmapiirillä, avoimella kommunikaatiolla ja positiivisella asenteella, voi vaikuttaa merkittävästi työyhteisön hyvinvointiin.

Ole avoin työpaikalla - sitä arvostetaan

Työnantajan roolina on mahdollistaa hyvä työympäristö, mutta kaikkea vastuuta ei myöskään voi vierittää työnantajan harteille. Työntekijän on tärkeää kertoa, mikäli työkuorma ylittää oman jaksamisen rajat. Yhteisöllinen vastuu ja yhteistyö ovat avainasemassa työyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

mies toimistossa tekemässä taukojumppaa

10 vinkkiä työhyvinvoinnin tukemiseksi

Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on tärkeää sekä yksilön että organisaation menestyksen kannalta. Tässä on kymmenen vinkkiä työhyvinvoinnin parantamiseksi:

1. Muista liike

Jos työpaikalla on mahdollista liikkua, liiku vaikka toimistoa ympäri! Tuolijumppakaan ei ole lainkaan hullumpi vaihtoehto. Nappaa liikkeet talteen:

tuolijumppa liikkeitä
Huolehdi, että työasennot ja työvälineet ovat tukevat ergonomiaa, jotta vältetään turhia sekä vääränlaisia fyysisiä rasituksia. Viisikin minuuttia huonossa asennossa voi vaikuttaa koko päivään! Puhumattakaan siitä, mitä tapahtuu kun huono asento jatkuu tuntikausia.

2. Työ- ja vapaa-ajan tasapaino

Työn ja vapaa-ajan tasapaino on äärimmäisen tärkeää sekä henkilökohtaiselle hyvinvoinnille, että työtehon ja luovuuden ylläpitämiselle.

Tasapainon säilyttäminen auttaa ehkäisemään stressiä ja uupumusta, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti sekä fyysiseen, että psyykkiseen terveyteen. Tämä puolestaan edistää työntekijöiden keskittymistä, motivaatiota ja luovuutta työssään.

3. Säännöllinen pysähtyminen

On tärkeää pysähtyä yksin ja yhdessä. Yhteinen lounas työkavereiden kanssa, suunnittelupalaverit sekä yhteiset keskusteluhetket esihenkilön kanssa auttavat pitämään työilmapiiriä sekä yhteistä suuntaa yllä.

4. Sosiaalisten suhteiden tukeminen

Tiimipäivät, erilaiset retket ja yhteiset tapahtumat vahvistavat työkavereiden yhteenkuuluvuuden tunnetta. On myös tärkeää päästä vaikuttamaan siihen, mitä näinä päivinä tapahtuu.

Esimerkiksi alkoholi on asia, joita kaikki eivät välttämättä halua nautiskella, ja onkin hyvä suunnitella monipuolisesti eri aktiviteetteja kaikkia kuunnellen. Esimerkiksi urheilullinen tapahtuma tukee kaikkien hyvinvointia.

5. Selkeät työtehtävät ja tavoitteet

Selkeät työtehtävät ja tavoitteet ovat tärkeitä. Ne auttavat työntekijöitä ymmärtämään, mitä heiltä odotetaan, mikä myös vähentää epäselvyyttä ja stressiä työssä.

Selkeät tavoitteet myös motivoivat ja ohjaavat kohti organisaation yhteisiä päämääriä, mikä parantaa tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä. Kannattaa kertoa rohkeasti, jos jokin omissa työtehtävissä on epäselvää!

6. Tunnustuksen ja arvostuksen osoittaminen

Kannustusta ja tunnustusta ei arjessa voi olla liikaa, kun kyseessä on oikeasti hyvin tehty työ. Muista tämä myös työpaikalla, ja osoita tunnustusta työkavereillesi!

Se ei ole ainoastaan ystävällinen ele, vaan sillä on merkittävä vaikutus työilmapiiriin, työntekijöiden hyvinvointiin ja organisaation menestykseen. Myös esimiehet ja johto voivat luoda positiivisen ja motivoivan ilmapiirin osoittamalla välillä arvostusta työntekijöiden saavutuksista.

7. Positiivinen työote

Positiivisuus kunniaan! Työpaikan kulttuurin muuttaminen voi olla haasteellista yksin, mutta tarjoamalla ja pyytämällä apua, antamalla rakentavaa palautetta sekä osoittamalla kiinnostusta kollegoita kohtaan voit olla luomassa myönteisempää ilmapiiriä.

Eikä tämä rajoitu vain työpaikoille, vaan positiivista ilmapiiriä voi olla luomassa joka paikassa! On tärkeää välttää valittamisen kierrettä ja kannustaa ratkaisukeskeiseen keskusteluun.

ruokatauko tietokoneella

8. Monipuolinen ravinto

Vaikka kiire pukkaa iskeä työpaikalla, on ravinto yksi keskeisimmistä tekijöistä työssä jaksamisessa. Välillä työssä on myös hyvä herkutella, eikä kahvipullasta tarvitse todellakaan aina kieltäytyä!

On kuitenkin hyvä keskittyä lounaisiin, jotka tuovat lisää energiaa, eivätkä saa nuokkumaan työpöydän ääressä. Myös lisäravinteet voivat olla oiva vaihtoehto työpöydän reunalle,tai jonnekin josta ne muistaa ottaa.

Suihkutettava D-vitamiini on oiva valinta, sillä se on todella helppo nauttia. Yksi suihkaus päivässä riittää!

Sumu d-vitamiinisuihke

9. Joustavuus työaikojen suhteen

Me ihmiset olemme erilaisia, ja työskentelytapammekin voivat erota ihmisestä riippuen. Osa pitää yksinään näpertämisestä, kun taas toinen saa voimaa ja innostusta työtehtäviinsä toisista ihmisistä sekä tauoilla rupattelusta.

Kerro avoimesti työnanatajallesi, millainen työtapa on sinun itsesi kannalta paras ja mitä toivoisit tulevaisuudelta. Työtehtävästä riippuen pystytään näissäkin asioissa joustamaan!

10. Koulutus ja kehitysmahdollisuudet

Osoita oma kiinnostuksesi esimerkiksi arviointikeskustelussa mahdollisesta lisäkouluttautumisesta ja tuo esiin, mitä hyötyä se voisi tuoda organisaatiollesi! Tämä voi lisätä työhyvinvointia, kun työntekijä on perillä siitä, mitä mahdollisuuksia hänellä voi tulevaisuudessa olla.

Keinot käyttöön

Pitkät työurat ovat nykyään harvinaisempia, sillä työkulttuuri on muuttunut paljon entisajoista. On kuitenkin täysin totta, että työpaikka jossa pidetään huolta työntekijöistä, saa heidät myös viihtymään pidempään.

Avoin keskustelu sekä itsestään huolta pitäminen ovat tärkeitä työpaikalla.  Työhyvinvointiin vaikuttavat monenlaiset tekijät, ja kaikkien panos on merkittävä työyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä. Muistetaan siis arvostaa toisiamme ja tukea toinen toisiamme niin, että jokainen voi kokea työpaikan paikkana, jossa voi kukoistaa ja kehittyä.

Ota rohkeasti käyttöön nämä vinkit työhyvinvoinnin tukemiseksi ja vaikuta positiivisesti oman ja työyhteisösi hyvinvointiin. Yhdessä voimme luoda parempia työpaikkoja ja nauttia tuottavista sekä tasapainoisista työpäivistä.

Lisäboostia työssä jaksamiseen löydät Suomen Vitamiinikeskuksen verkkokaupasta!

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.